Velkommen til det 50. Blodslitet!

PM 2017

Dokument-versjon av PM her (.pdf for utskrift, uten bilder)...

 

English summary here...greatbritains.

 

Frammøte og parkering
Ta av E6 ved Råde i retning Fredrikstad og kjør riksvei 110. Merket fra riksvei 110 ved Ørmen. Følg deretter merkingen og anvisninger fra arrangøren.
Link til kart her...
Parkering 500m fra arena.
Parkeringsavgift kr.: 50,- Billett kan kjøpes i kiosken på arena, eller Vipps. Kvittering vises på vei UT.
VIPPS - Blodslitet (#125533), velg Parkering.

Arena
Arena for Blodslitet 2017 er sandgropa ved Forsetlund i Onsøy der det første Blodslitet ble arrangert for 49 år siden.
Link til Arena-kart her...

 

Kart
Ulvedalen (1:10000 og 1:7500), ekvidistanse 5 m, utgitt 2017. Tegnet av Lars Ole Klavestad. Kartet er tegnet etter den nye kartnormen (ISOM2017).

 

Terreng
Årets løp arrangeres i området Ulvedalen - Rørfjell i kommunene Fredrikstad og Råde. Kartet dekker et areal på 11 km2 og er et kystterreng med noe innslag av berg i dagen med svært god løpbarhet. Skogen domineres av furu og gran, men det finnes enkelte områder med tett løvvegetasjon. Enkelte steder forekommer høy lyng som reduserer farten noe. I deler av området har det foregått skogsarbeider de seinere årene, slik at både gamle og nye hogstfelt finnes i terrenget.
Det forekommer en del tett vegetasjon med nedsatt løpbarhet. I enkelte ”grøntområder” er det mye kvistavfall i skogbunnen etter tynningsarbeider.
Høyeste punkt i området er Rørfjell som ligger ca.110m over havet og laveste punkt ligger på kote ca. +10.
I terrenget finnes et nett av skogsbilveier og stier som gir gode muligheter for veivalgs-orientering. Det er et detaljert kurvebilde med krevende orientering spesielt i skråliene.


Klasser, starttider, løyper, målestokk

Klasse

Start

Lengde (km)

Stipulert
 tid (min)

Målestokk

 

N Åpen

10.15

3,7

32

 1:7500

 

H10

10.15

3,8

30

1:7500

 

H11-12

10.00

4,3

30

1:7500

 

H13-14

12.30

6,0

42

1:10000

 

H15-16

12.15

11,2

76

1:10000

 

H17-18

10.30

17,4

114

1:10000

 

H19-20

10.00

17,9

116

1:10000

 

H21-

10.45

25,4

152

1:10000

 

H35-

11.30

13,7

90

1:10000

 

H40-

11.30

13,7

90

1:10000

 

H45-

11.00

12,3

86

1:10000

 

H50-

11.30

12,3

89

1:10000

 

H55-

10.00

11,2

88

1:7500

 

H60-

10.15

11,2

98

1:7500

 

H65-

11.45

9,2

82

1:7500

 

H70-

11.45

8,7

91

1:7500

 

H75-

12.00

6,0

75

1:7500

 

H80-

12.00

4,5

65

1:7500

 

H Åpen

12.00

9,2

56

1:10000

 

H Åpen B

12.45

5,5

48

1:10000

 

D10

10.15

3,8

39

1:7500

 

D11-12

10.30

4,3

35

1:7500

 

D13-14

12.45

6,0

51

1:10000

 

D15-16

12.45

9,2

75

1:10000

 

D17-18

11.15

14,6

119

1:15000

 

D19-20

10.45

15,7

122

1:15000

 

D21-

11.00

17,4

123

1:15000

 

D35-

11.30

11,2

96

1:10000

 

D40-

11.30

11,2

96

1:10000

 

D45-

10.45

9,2

77

1:10000

 

D50-

10.45

9,2

82

1:10000

 

D55-

11.15

8,7

93

1:7500

 

D60-

11.15

8,7

100

1:7500

 

D65-

11.00

6,0

76

1:7500

 

D70-

11.00

6,0

81

1:7500

 

D75-

11.00

4,5

90

1:7500

 

D Åpen

11.45

8,7

69

1:10000

 

D Åpen B

12.45

5,5

59

1:10000

 

Merket løype er inkludert i løypelengdene.

 

Startnummer
Alle løpere skal løpe med startnummer. Startnummer ligger i lagsposen.

Lagsposer
I lagsposen ligger det startnummer, backuplapper, bestilte leiebrikker emit, emiTag(elite), og kart til D/H10, D/H11-12 og N Åpen. Alle må kontrollere at det løpes med riktig brikkenummer i forhold til nummeret oppgitt i startlista. Ved feil må det gis beskjed til løpskontoret før start. Ekstra backuplapper finnes på løpskontoret.
Leiebrikker leveres tilbake på løpskontoret. Hvis brikker ødelegges eller ikke leveres tilbake, vil løperens klubb bli fakturert kostnaden for ny brikke.

Kartene til D/H10, D/H11-12 og N Åpen i lagsposen er kun kopier. Dere får nye og preparerte kart på starten. Disse er nummererte slik at vi med sikkerhet vet hvem som starter.

Løpere i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21-: EmiTag-brikker, gps og displaybrikker
Alle løperne i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21- skal løpe med EmiTag-brikker. Leiebrikker ligger i lagsposen.
Enkelte utvalgte løpere skal løpe med gps. Dette er informert om på www.blodslitet.no senest fredag. GPS enheter utdeles i telt ved start. Vi henstiller til løperne å være ute i god tid (gjerne en time før start) for å unngå problemer med å rekke starten.
Løpere i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21-skal ikke løpe med displaybrikker. Leiebrikker ligger i lagsposen.

Fair Play:
Arrangøren viser til NOFs konkurranseregler, punkt 13.2 vedrørende sportslig opptreden

GPS-tracking vist på arena og internett:
Det vil bli vist Gps-tracking på arena fra D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20.
Det er ikke tillatt for deltagere eller ledere å tilegne seg informasjon om kart eller løyper gjennom egen eller andres bruk av elektroniske hjelpemidler (PC, telefon eller lignende) mens konkurransen pågår. Dette vil være et brudd på konkurransereglene (13.2.2 og 13.2.3) og medføre diskvalifikasjon av løper.
Det er ikke tillatt å ha nye eller gamle kart i bruk på arenaen mens konkurransene pågår.

 

Start
Alle løpere må aktivisere sin elektroniske EMIT brikke på en startenhet før de går inn i startfeltet. Løpere som ikke aktiviserer brikken sin, vil bli diskvalifisert.
Det er fellesstart for alle klasser på et åpent område ca. 100m nordvest for arenaen. Kartene er merket med løperens startnummer (også klassene D/H10, D/H11-12 og N Åpen). Løperen er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Løperne skal følge merket løype i ca. 100m til startpunkt.

 

Gafling
Det er ikke gafling i N Åpen, D/H10, D/H11-12, D/H13-14, D65- og eldre samt H75- og eldre.
I klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 løpes først gaflede sløyfer med kartbytte for hver sløyfe. H 21- løper tre sløyfer + en lengre fellessløyfe. D21, D/H17-18 og D/H19-20 løper to sløyfer + en fellessløyfe.
I øvrige klasser er det innlagt spredning ved bruk av sommerfuglmetoden.

Kartbytte
D/H21- har alle sine nye kart tredd på pinne, mens D/H17-18 og D/H19-20 tar selv nye sløyfekartet oppslått på bordgjerde, mens sistesløyfen ligger i en eske på enden av kartbytteområdet. Kartbyttet er i hogstfelt nord for arena.
Når man kommer fra rundingspost og følger merket trasé mot kartbytte så kommer man først til drikkestasjon. Umiddelbart etter drikkestasjonen skal løperne gi fra seg kartet som de er ferdig med. Så snart løperne kommer inn i kartbytteområdet så skal klassene D/H17-18 og D/H19-20 ta til høyre og finne sitt kart som er stiftet opp på plankene som er satt opp over hogstfeltet. Klassene D/H21 fortsetter rett fram ca 50 m til, før også de skal ta til høyre og følge stien og ta sitt kart som er rullet sammen og tredd over nummerert pinne.
NB! Den enkelte løper er ansvarlig for å ta rett kart, nummer står på kart, på planker og på pinne. Alle klasser er skiltet, vi oppfordrer løpere til å ta seg god tid og orientere seg også her slik at unødig stress og feil unngås.
Området for kartbytte er rigget litt ulikt i år i forhold til det som er vanlig. Alle løpere oppfordres til å besiktige kartbytteområdet før start, slik at man allerede har en formening om hvordan dette er organisert, før man kommer inn for å bytte kart under løpet.


Sløyfekartene deles ut ved «veiviseren» ca.kl.13.
Se bilde fra kartbytte-området under:

kartbytte600

 

Væskestasjoner
For klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 er det væskestasjoner i forbindelse med kartbytte samt ute i terrenget.
For alle andre klasser er det væskestasjoner ute i terrenget. Disse er markert med et drikkebegersymbol på kartet. Ingen av væskestasjonene i terrenget er plassert på poster. 
Langing av egen drikke til løperne kan gjøres ved drikkestasjonen ved runding.

Klasser

Væske (etter km)

H75-, D65-, D70-

1,5 – 3,5

D13-14, H13-14

1,3 – 2,8

H70, D55, D60, D Åpen

1,4 – 4,3 – 7,1

D15-16, D45-, D50-, H Åpen, H65-

1,4 – 4,2 – 7,0

H15-16, H55-, H60-, D35-, D40

1,9 – 5,7 – 9,2

H45-, H50-

1,9 – 6,8 – 10,3

H35-, H40-

1,9 – 6,8 – 10,3

D17-18

4,0 – 8,0 – 11,6

D19-20

4,0 – 8,0 – 9,1 – 11,6 – 12,8

D21-

4,0 – 8,0 – 9,0 – 13,0 – 14,3

H17-18

4,0 – 8,0 – 9,1 – 13,2 – 14,4

H19-20

4,0 – 8,0 – 9,0 – 13,8 – 15,0

H21-

4,0 – 8,0 – 12,0 – 13,0 – 17,0 – 19,2 – 22,7

 

Forbudte områder
Alle forbudte områder er trykket med fiolett skravering. Løping gjennom sperrede områder vil føre til diskvalifisering. Det er tillatt å løpe på jorder som ikke er skraverte. Kantløping langs skraverte jorder er tillatt.
Det er forbudt å løpe på områder som har olivengrønn farge, med mindre det er merket med rødlinjede korridorer på kartet. De rødlinjede passasjene er ikke merket med merkebånd ute i terrenget. For informasjon, se de utlagte løypene for N Åpen, D/H10 og D/H11-12 på www.blodslitet.no og karteksemplene nedenfor.

pm kart700

 

Eksempel på passasjer gjennom eiendommer, uten at de er merket i terrenget.

 

Farlig område
De lengste løypene vil krysse et område med farlige stup som ikke kan passeres utenom der det er angitt passasjer på kartet, som vist nedenfor.

pm kart2 350

Passasjene er merket med merkebånd i terrenget. Alle aktuelle klasser, med unntak av H21, vil passere stupområdet i "motbakke".

Poster rundt arena
Det er to sisteposter; en for klassene D/H21-, D/H17-18, D/H19-20 og en for de øvrige klassene.

Mål
Etter å ha passert mållinjen skal alle løpere i de ordinære Blodslitklassene stemple på målpost.
Løpere i klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 har eget mål og tiden registreres elektronisk ved passering av mållinjen.

Siste målgang/passering
Siste målgang er kl.15.30. Løpere som forstår at de ikke når i mål innen denne tid, plikter å bryte løpet, begi seg til arena og melde at de er inne. Løpere som ikke har passert siste kartbytte før kl. 14.00, vil ikke få utdelt nytt kart.
Ledsagere må ikke løpe gjennom mål.

Klagefrist
Klagefrist på 15min etter oppheng av siste liste i klassen.

Brutte løp
Løpere som har brutt løpet, skal gi beskjed på løpskontoret

Åpen klasse
Det er anledning til å melde seg på i D/H Åpen, D/H Åpen B, D/H10 og D/H11-12 fram til 1 time før start. Påmelding på løpskontoret.

Dusj/ toaletter
Dusj med varmt vann, og toalettvogn på arena (se arenakart).

Lagstelt og vimpler
Lagstelt anbringes i markert område for dette. Vi ber om at vimpler/flagg ikke henges langs oppløpet, da dette skjermer for sikten.

Viltrapport
Viltobservasjoner skal rapporteres til løpskontoret.

Premieutdeling
Antall premier ihht. NOFs reglement.
Utdeling skjer kun til 1.-6.plass i klassene fra H/D 13-14 opp til og med H/D 21 E. Fra 7.plass og utover i disse klassene er det hente-premier (eldre enn 21 kan også hente premiene sine ved premie-teltet/bilen).

Det er satt opp spurtpremie "Sløyfeprisen" i klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 til den som leder på sistepost før siste sløyfe (og de må fullføre løpet).
Premier blir ikke ettersendt.

I år er det første løp i Ragnar Weums ærespris i D/H21- for 2017-2019, med Kr. 30 000,- til vinneren etter 3 år. I tillegg får vinneren av årets løp i disse to klassene en sjekk på Kr. 5000,- pluss en premie på verdi kr. 1000,-

Merke for antall fullførte Blodslitet
Pins som er spesielt utformet, tildeles løpere som har gjennomført løp 1, 5 og deretter hver femte gang. Deltakere som ønsker pins av lavere årsklasse enn den utdelte, kan få kjøpt denne/disse for 25 kr pr. stk.

Barnepark
Barnepark med tilsyn finnes i tilknytning til arena. Ikke barn under 2 år.

Jury
Kjell Lunde, Varteig OL (juryleder)
Henning Bratland Carlsen, OK Moss
Frauke Schmitt Gran, Halden SK

Teknisk delegert
Erik Sandbekk

 

Salg på Arena

FSK har stort salgs-telt med kaffe, brus, kaker, pølser, hamburgere med salat.
Sport8.no har som vanlig sitt telt med stort utvalg i sports- og o-tøy og utstyr.

VIPPS - Blodslitet (#125533).

 

Gjenglemte ting
Glemmer du igjen eller mister noe kan det meldes i Blodslitet App, evnt. kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VIPPS, søk på "Blodslitet" (#125533):

vipps1 300