PM

 

Blodslitet 2016

NM Ultralang

Arena: Kråkerøy Ungdomsskole

Merket fra Mosseveien/Værstebrua/FV108

 

Velkommen til Fredrikstad, og det 49. Blodslitet - 22. oktober

og NM Ultralangdistanse 2016

 

 

PM i tekstlig utgave her (pdf)...

blodslitet nm logo2016 300

Frammøte og parkering

Arena ved Kråkerøy Ungdomsskole! Ta av E6 ved Råde i retning Fredrikstad og kjør riksvei 110 til Fredrikstad. Følg skilting til Kråkerøy/Hvaler. Merket fra Mosseveien/Værstebrua/FV108. Følg deretter merkingen og anvisninger fra arrangøren. Link til kart her...

Avstand Parkering til arena er ca. 800 m.

Parkeringsavgift kr.: 50,- (lurt å ha penger klare).

 

frammote300

2010 700

Bildet er fra Blodslitet Arena 2010, Kråkerøy Ungdomsskole.

 

Kartet

Kråkerøy
målestokk 1:7500 / 1:10 000 / 1:15 000
ekvidistanse 5 m
utgitt 2016

 

Forbudte Områder

Områder som det er forbudt å løpe på er markert med skravur i kartet. Dette gjelder jorder, plantefelt og veger. Veger som er forbudt å løpe på kan også være markert med kryss. Det er forbudt å løpe på kanten av jorder som er skravert. Hagemark, private hager - olivengrønn farge er som vanlig forbudt.

Overtredelse av ovennevnte regler vil føre til diskvalifikasjon. 

 

Bildet til høyre er utsnitt fra Arena-området, Kråkerøy-kartet:

 ungdomsskole300

Terreng

Kråkerøy er et kystterreng med kombinasjon av berg i dagen med glissen furuskog og granskog. Terrenget er oppstykket av jorder og veier, og med detaljrike områder innimellom. Det er et rikt stinett i løpsområdet.

Pytter: Pga. lite nedbør er noen pytter tørket ut og kan forveksles med en liten myr.

Det kan stedvis være steinete bunn (obs).

NM-klassene kan i innledende sløyfer komme borti en dyp kløft. Denne er sperret mtp. sikkerhet i det området den er umulig å passere. Merkingen fremgår ikke på kartet.

 

Vei-løping

Det er ikke lov til å løpe i kjørebanen på større bilveier og det er kun lov til å krysse disse der hvor det går frem av kartet. Det er mannskaper på vegkrysningspunktene, men løperne må også være påpasselig ved kryssing.

 

Tett med poster
Postene ligger tett, spesielt i nærområdet til arena, sjekk koder.

 krakeroy300

stromper700

Fellesstart 2015. (Foto: Snorre Veggan).

Start

Fellesstart alle klasser (også N-Åpen) på arena. Første fellesstart kl.10.00.

Se skjema over starttider her...

Alle løpere må nulle EMIT brikke på en startenhet før de går inn i startfeltet. Løpere som ikke nuller brikken sin, vil bli diskvalifisert.
Det er fellesstart øst for arena for alle klasser. Kartene er merket med løperens startnummer (også klassene D/H10, D/H11-12 og N Åpen). Løperne er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Løperne skal følge merket løype i ca.150m til startpunkt.

STARTPOSTER 2 stk:
NM-klassene har 2 startposter. En for innledende korte sløyfer, merket “STARTPOST ELITE”, og en for den siste lange sløyfen, merket “STARTPOST”. For alle andre klasser gjelder bare startposten merket “STARTPOST”. NB! “STARTPOST ELITE” passeres på vei til “STARTPOST”.

 fellesstart300

Klasser og Løypelengder

Se tabell for Klasser og Løypelengder her... (målestokk og nivå ligger også inne).

 

 

Gafling og kartbytte

Det er ikke gafling i N Åpen, D/H10, D/H11-12, D/H13-14, D65- og eldre samt H75- og eldre.

I klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 løpes først gaflede sløyfer med kartbytte for hver sløyfe. H 21- løper tre sløyfer + en lengre fellessløyfe. D21, DH17-18 og D/H19-20 løper to sløyfer + en fellessløyfe. D/H21- har alle sine nye kart tredd på pinne, mens D/H17-18 og D/H19-20 tar selv det nye sløyfekartet oppslått på bordgjerde, mens sistesløyfen ligger i en eske på enden av kartbytteområdet.

Alle klasser er tydelig merket med skilt ved inngangen til kartbytte. Løperne er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Løpskartet leveres før ankomst kartbytte, det er skiltet. Kartbyttet er sør på grusplassen og er godt synlig fra arena. Lurt å besiktige kart-bytte-området før start.

I øvrige klasser er det innlagt spredning ved bruk av sommerfuglmetoden.
Sløyfekartene deles ut ved «veiviseren» ca.kl.13.


OBS!! Etter fristen mottas påmeldinger KUN på løpsdagen senest 1 time før første start, og KUN hvis det finnes ledige kart. (Etteranmelding ikke mulig via epost eller telefon).

I H/D-Åpen, N Åpen og H/D-Åpen B, kan påmelding skje på arena inntil en time før sin start.

EMIT stemplingssystem benyttes i alle klasser.
H/D21-, H/D19-20 H/D17-18 bruker emiTag til tidtaking, og Emitbrikke til stempling. Displaybrikker kan IKKE benyttes.
Det kan brukes egne emiTag-brikker.

Brikker kan leies for 50 kr. Leiebrikke bestilles ved tomt emit-felt ved påmelding.

Endring av brikkenr. kan utføres kun på løpsdagen, mot en avgift på kr. 20,-.

 

 sommerfugl 2015

Lagsposer

I lagsposen ligger det startnummer, backuplapper, bestilte leiebrikker, leie-emiTag og kart til klassene D/H10, D/H11-12 og N Åpen. Alle må kontrollere at det løpes med riktig brikkenummer i forhold til nummeret oppgitt i startlista. Ved feil må det gis beskjed til løpskontoret før start. Ekstra backuplapper finnes på løpskontoret.

Betaling fra utenlandske klubber/løpere skal senest skje ved henting av lagsposen. Det kan betales med kort. Dersom innbetaling er gjort tett opp mot løpsdagen må kvittering for betaling medbringes.

Leiebrikker og leie-emiTag leveres tilbake på løpskontoret. Hvis brikker ødelegges eller ikke leveres tilbake, vil løperens klubb bli fakturert kostnaden for ny brikke.

Kartene til D/H10, D/H11-12 og N Åpen i lagsposen er kun kopier. Dere får nye og preparerte kart på starten. Disse er nummererte slik at vi med sikkerhet vet hvem som starter.

 izettle300

Startnummer

Alle løpere skal løpe med startnummer. Startnummer ligger i lagsposen.

 

Åpen klasse
Det er anledning til å melde seg på i N Åpen, D/H Åpen, D/H Åpen B, D/H10 og D/H11-12
frem til 1 time før start. Påmelding på løpskontoret.

 

emiTag, gps, emit-brikker

Alle løperne i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21- skal løpe med emiTag-brikker og Emit o-brikke. For de som ikke er påmeldt med emiTag og/eller Emit o-brikke, vil disse få det i lagsposen (både brikke og emiTag i lagspose).
Vi henstiller til løperne å være ute i god tid (gjerne en time før start) for å unngå problemer med å rekke starten.
Enkelte utvalgte løpere skal løpe med GPS. Dette er informert om på blodslitet.no senest fredag. GPS fås i telt ved start.
Løpere i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21-skal ikke løpe med displaybrikker. Eventuelle leiebrikker ligger i lagsposen. 

GPS-tracking vist på arena og internett

Det vil bli vist Gps-tracking på arena fra D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20.
Det er ikke tillatt for deltagere eller ledere å tilegne seg informasjon om kart eller løyper gjennom egen eller andres bruk av elektroniske hjelpemidler (PC, telefon eller lignende) mens konkurransen pågår. Dette vil være et brudd på konkurransereglene (13.2.2 og 13.2.3) og medføre diskvalifikasjon av løper.

 

Væskestasjoner

For klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 er det væskestasjoner i forbindelse med kartbytte, samt ute i terrenget.
Alle klasser med unntak av klassene H/D10, H/D11-12, og N Åpen har væskeposter ute i løypa.
I løyper på 8 km og lenger er det 2 væskeposter.
Langing av egen drikke til løperne kan gjøres ved drikkestasjonen ved runding.

 
sko700
 

Mål
Etter å ha passert mållinjen skal alle løpere i de ordinære Blodslitklassene stemple på målpost.
Løpere i klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 har eget mål og tiden registreres ved passering mållinjen.

Siste målgang/passering
Siste målgang er kl.15.30. Løpere som forstår de ikke når i mål innen denne tid, plikter å bryte løpet, begi seg til arena og melde at de er inne. Løpere som ikke har passert siste kartbytte før kl. 14.00, vil ikke få utdelt nytt kart. Ledsagere må ikke løpe gjennom mål.

Klagefrist
Klagefrist på 15min etter oppheng av siste liste i klassen.

Brutte løp
Løpere som har brutt løpet, skal gi beskjed på løpskontoret. Dette er viktig for at arrangøren skal kunne ivareta løpernes sikkerhet.


Dusj/ toaletter
Dusj og toaletter innendørs på skolen og hallen. Ikke piggsko inne!!! Toalettvogn på Arena.

Lagstelt og vimpler
Lagstelt kan settes opp i markert område for dette (se Arenakart), men det er grusplass. Forankring (plastkanner etc) må medbringes. Vi ber om at vimpler/flagg ikke henges langs oppløpet, da dette skjermer for sikten.

Viltrapport
Viltobservasjoner skal rapporteres til løpskontoret.

Premieutdeling
Premieutdeling i klassene H/D35- og eldre foregår ikke ved opprop. Premievinnerne kan hente sin premie ved premieteltet.
Det er satt opp spurtpremie "Sløyfeprisen" i klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 til den som leder på sistepost før siste sløyfe (må fullføre løpet).
Premier blir ikke ettersendt.
I år er finale i Ragnar Weums ærespris i D/H21- for 2014-2016, kr. 30 000 til dame- og herre-vinneren.
Juniorprisen avvikles, og det deles ut kr. 40 000 til juniorene.

Merke for antall fullførte Blodslitet
Pins som er spesielt utformet, tildeles løpere som har gjennomført løp 1, 5 og deretter hver femte gang. Deltakere som ønsker pins av lavere årsklasse enn den utdelte, kan få kjøpt denne/disse for 25 kr pr. stk., på Løpskontoret.

Barnepark
Barnepark med tilsyn, nær Arena. Vi har ikke anledning til å ha tilsyn med barn under 2 år.

Jury

Leif Størmer, Fossum
Tomas Eidsmo, Freidig
Emma S Nygårdseter, Vegårshei

 

Gjenglemte ting
Glemmer du igjen eller mister noe, kontakt løpsleder Jørn Christen Johnsen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på SMS/telefon 900 21 716. På vår Blodslitet App har vi funksjonalitet for å ettersøke gjenglemte ting. Gjenglemte ting som ikke er etterspurt to uker etter løpet gis til frivillige organisasjoner.

 

Gratis Wifi på Arena

Vi henstiller flest mulig til å benytte gratis wifi på Arena, for å ikke belaste 4G som benyttes til Onlineposter og streaming.

 

Løpsleder / Løypelegger / Teknisk delegert

Jørn Christen Johnsen, FSK  /  Espen Danevad, FSK / Hallvard Koren, OK Moss og Jan Arild Johnsen, NOF.

 

Opplysninger, varsler og mer info

Blodslitet.no oppdateres med nyheter og PM fram mot løpsdagen.

Følg Blodslitets Facebook side for å motta varsler, de siste nyhetene, bilder, tips, hotell-rabatt etc.

Blodslitet er også på Instagram og Twitter, følg oss der, se linker til høyre!

 facebooks Følg Blodslitet på facebook

 instagrams Følg Blodslitet på Instagram

twitterss Følg Blodslitet på Twitter

App - Blodslitet

Blodslitet har en egen App. Her finner du alt av informasjon, ved enkle klikk. Den blir oppdatert med Livesenter og tracking senere.

Her kan du laste ned Appen...