Vi ønsker å informere klubber og løpere om at Blodslitet har innført forhåndsbetaling i Eventor. NOF har bistått i prosessen, og ser også på dette som en vei å gå for O-sporten i Norge.

Ved påmelding blir du bedt om å betale for de du melder på. Vær oppmerksom på at påmeldingen slettes dersom betalingen ikke er gjort innen fristen. Betalingen kan gjøres via Paypal (med kredittkort), men du trenger ikke å registrere deg der.

Blodslitet, og andre store arrangementer sliter med å få inn alle start-kontigentene i ettertid. De aller fleste klubbene er selvsagt flinke til å betale, men vi har hvert år utestående fra både klubber og løpere som ikke betaler for seg. Som et ledd i fornying, og å bedre O-sporten teknisk, innfører vi derfor forhåndsbetaling i Eventor.

For noen blir dette enklere, mens for andre litt mer jobb denne gangen.

Vi savner fortsatt noen funksjoner i løsningen, som vi håper forbundet vil jobbe videre med, men er samtidig sikre på at dette er kommet for å bli, også i O-sporten.

Tips: hvor klubben dekker start-kontingenten til hver enkelt løper, lag en intern klubb-påmelding i Eventor, hvor oppmann deretter melder på alle i Blodslitet.

Velkommen til Blodslitet 2017