Følgende løpere er tatt ut til å løpe med GPS.

Hvis noen av de utvalgte ikke stiller så gi beskjed så raskt som praktisk mulig til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

D 17-18 E
no01|20171021|111500|602 Erika Källevik-Leufven|EKL 
no02|20171021|111500|608 Ane Dyrkorn|AD
no03|20171021|111500|617 Hanne Vassend|HV
no04|20171021|111500|621 Hedda Raadal Bjørlo|HRB
no05|20171021|111500|625  Victoria Hæstad Bjørnstad|VHB

D 19-20 E
no06|20171021|104500|703 Oda Sikkeland|OS
no07|20171021|104500|704 Marie Olaussen|MO
no08|20171021|104500|705 Maiken Økern Hågård
no09|20171021|104500|710 Tilla Farnes Hennum|TFH
no10|20171021|104500|711 Hanna Hänström|HH

D 21-E
no11|20171021|110000|401 Sigrid Alexandersen|SA
no12|20171021|110000|402 Anne M Hausken Nordberg|AMHN
no13|20171021|110000|403 Emma Bergman|EB
no14|20171021|110000|406 Maren Jansson Haverstad|MJH
no15|20171021|110000|407 Tove Alexandersson|TA
no16|20171021|110000|408 Aleksandra Hornik|AH
no17|20171021|110000|410 Andrine Benjaminsen|AB 
no18|20171021|110000|412 Marte Narum|MN
no19|20171021|110000|413 Ingrid Gulbrandsen|IB
no20|20171021|110000|414 Jo Sheperd|JS

H 17-18E
no21|20171021|103000|207 Elias Jonsson|EJ
no22|20171021|103000|208 Hugo Lillieström|HL
no23|20171021|103000|225 Kasper Fosser|KF
no24|20171021|103000|246 Sebastian Daland|SD
no25|20171021|103000|248 Axel Granqvist|AG
no26|20171021|103000|257 Jørgen Baklid|JB
no27|20171021|103000|260 Viktor Svensk|VS

H 19-20E
no28|20171021|100000|501 Simon Imark|SI
no29|20171021|100000|507 Eirik Langeland Breivik|ELB
no30|20171021|100000|511 Herman Ryen Martinsen|HRM
no31|20171021|100000|516 Anton Forsberg|AF
no32|20171021|100000|517 Jonas Gustafsson|JG
no33|20171021|100000|525 Isac von Krusenstierna|IvK
no34|20171021|100000|526 Audun Heimdal|AH

H 21-0
no35|20171021|104500|3 Håvard Haga|HH
no36|20171021|104500|4 Thomas Natvig Årstad|TNÅ 
no37|20171021|104500|6 Jens Rönnols|JR 
no38|20171021|104500|11 Hans Petter Mathisen|HPM
no39|20171021|104500|13	Alan Cherry|AS
no40|20171021|104500|12 Olav Lundanes|OL
no41|20171021|104500|14 Emil Granqvist|EG 
no42|20171021|104500|15 Bjørn Ekeberg|BE
no43|20171021|104500|22 Anders Nordberg|AN
no44|20171021|104500|25 Ralph Street|RS
no45|20171021|104500|26 Ivar Lundanes|IL
no46|20171021|104500|27	Nicolas Simonin|NS
no47|20171021|104500|31 Emil Svensk|ES
no48|20171021|104500|32 Eirik Kamstrup Hovind|EKH
no49|20171021|104500|33 Johan Runesson|JR
no50|20171021|104500|38	Eskil Kinneberg|EK