Oversikt over Klasser, Løyper, målestokk og nivå på Blodslitet 2019. MERK - at elite har 1:10000:
(løypelengdene kan justeres noe fram mot løpet)

 

Elite

Løype

Målestokk

Nivå

D17-18E

13,5 km

1:10000

A

D19-20E

14,4 km

1:10000

A

D21-E

16,1 km

1:10000

A

H17-18E

16,4 km

1:10000

A

H19-20E

17,1 km

1:10000

A

H21-E

23,2 km

1:10000

A

 

Blodslitet øvrige Klasser

Løype

Målestokk

Nivå

N Åpen

3,0 km

1:10000

N

H-10, D-10

3,1 km

1:10000

C

H80, H85, D75, D80, D85

4,3 km

1:7500

A

H11-12, D11-12

3,9 km

1:10000

C

H Åpen B, D Åpen B

4,1 km

1:10000

B

H75, D65, D70

5,5 km

1:7500

A

H13-14, D13-14

5,7 km

1:10000

B

D60, H70, D55

8,1 km

1:7500

A

D Åpen

8,1 km

1:10000

A

H Åpen, D15-16, D45, D50

8,6 km

1:10000

A

H65

8,6 km

1:7500

A

H60, H55

10,6 km

1:7500

A

D35, D40, H15-16

10,6 km

1:10000

A

H45, H50

11,8 km

1:10000

A

H35, H40

13,1 km

1:10000

A