Utskrift
Kategori: Nyheter 2019

Velkommen til det 52. Blodslitet! 

PM 2019

 

Frammøte og parkering
Arena Trondalen, vest for Fredrikstad sentrum.
Merket fra RV 110, krysset Gamle Ålevei, følg merking og anvisninger til Parkering.
Link til kart her...
Fra 1,2 til 2 km å gå fra Parkering, grunnet regnvær de siste dagene.

Parkeringsavgift inkl. i påmelding.

Arena
Arena Trondalen.
Link til Arena-kart her...

 

Kart

Sprinkelet.
Målestokk 1:10000 og 1:7500. Ekv. 5m
Utgitt 2019.
Synfart av Lars Ole Klavestad, og rentegnet av Håvard Lucasen.

 

Terreng

Terrenget rundt Sprinkelet er typisk Fredrikstad;
Med en del berg i dagen, med nord-sør-gående høydepartier. Det blir også detaljrike områder, lettløpte raske partier og moderat kupering.
Som vanlig med koller og rygger bestående av lavere furuskog, og med større bar- og løvskog i dalene i mellom.
Terrengpartiene er oppdelt og avgrenset av stier og veier. Ny og gammel hogst preger også flere steder av terrenget.

De fleste løyper kommer i berøring med et oppdemmet vannbasseng. Søndre del ble nylig tappet for vann og er nå løpbart. Det kan samle seg en del vann i bunnen av anlegget ved store nedbørsmengder og man har brukt symbolet:
302 Grunt vann Et grunt årstidsavhengig eller periodisk vann kan tegnes med ei stipla konturlinje. Se kart under:

pm vann kart200


Klasser, starttider, løyper, målestokk

Klasse

Start

Lengde (km)

Stipulert
 tid (min)

Målestokk

N Åpen

10.15

4,0

39

1:10000

H10

10.15

4,2

42

1:10000

H11-12

10.00

4,2

34

1:10000

H13-14

12.30

6,3

50

1:10000

H15-16

12.15

10,9

82

1:10000

H17-18

10.30

16,6

126

1:10000

H19-20

10.00

17,8

135

1:10000

H21-

10.45

24,1

166

1:10000

H35-

11.30

13,7

102

1:10000

H40-

11.30

13,7

99

1:10000

H45-

11.00

12,2

95

1:10000

H50-

11.30

12,2

98

1:10000

H55-

10.00

10,9

96

1:7500

H60-

10.15

10,9

103

1:7500

H65-

11.45

8,7

90

1:7500

H70-

11.45

8,4

96

1:7500

H75-

12.00

5,8

76

1:7500

H80-

12.00

4,4

73

1:7500

H85- 11.30 4,4 73 1:7500

H Åpen

12.00

8,9

63

1:10000

H Åpen B

12.45

4,1

38

1:10000

D10

10.15

4,2

48

1:10000

D11-12

10.30

4,2

38

1:10000

D13-14

12.45

6,3

57

1:10000

D15-16

12.45

8,9

80

1:10000

D17-18

11.15

13,6

129

1:10000

D19-20

10.45

14,5

136

1:10000

D21-

11.00

15,9

134

1:10000

D35-

11.30

10,9

102

1:10000

D40-

11.30

10,9

98

1:10000

D45-

10.45

8,9

86

1:10000

D50-

10.45

8,9

91

1:10000

D55-

11.15

8,4

100

1:7500

D60-

11.15

8,4

107

1:7500

D65-

11.00

5,8

83

1:7500

D70-

11.00

5,8

91

1:7500

D75-

11.00

4,4

84

1:7500

D80-

11.00

4,4

78

1:7500

D85- 11.30 4,4 78 1:7500

D Åpen

11.45

8,4

78

1:10000

D Åpen B

12.45

4,1

44

1:10000

Merket løype er inkludert i løypelengdene.

 

Startnummer
Alle løpere skal løpe med startnummer. Startnummer ligger i lagsposen. Ta med sikkerhetsnåler selv, vi tenker gjenbruk her (vi har noen ekstra i løpskontoret).

Lagsposer
I lagsposen ligger det startnummer, backuplapper, bestilte leiebrikker emit, og kart til D/H10, D/H11-12 og N Åpen. Alle må kontrollere at det løpes med riktig brikkenummer i forhold til nummeret oppgitt i startlista. Ved feil må det gis beskjed til løpskontoret før start. Ekstra backuplapper finnes på løpskontoret.
Leiebrikker leveres tilbake ved målgang. Hvis brikker ødelegges eller ikke leveres tilbake, vil løperens klubb bli fakturert kostnaden for ny brikke.

Kartene til D/H10, D/H11-12 og N Åpen i lagsposen er kun kopier. Dere får nye og preparerte kart på starten. Disse er nummererte slik at vi med sikkerhet vet hvem som starter.

 

Løpere i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21- 
Alle løperne i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21- skal løpe med EmiTag-brikker. Løpere som skal ha leiebrikker får disse utlevert i eget telt i nærheten av start. Vi henstiller til løperne å være ute i god tid (gjerne en time før start) for å unngå problemer med å rekke starten.
Løpere i D/H17-18, D/H19-20 og D/H21- som er påmeldt med displaybrikker, må endre dette på løpskontoret.

Enkelte utvalgte løpere skal løpe med gps. Dette er informert om på www.blodslitet.no senest fredag. GPS enheter utdeles i telt ved start

Fair Play:
Arrangøren viser til NOFs konkurranseregler, punkt 13.2 vedrørende sportslig opptreden

GPS-tracking vist på arena og internett:
Det vil bli vist Gps-tracking på arena fra D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20.
Det er ikke tillatt for deltagere eller ledere å tilegne seg informasjon om kart eller løyper gjennom egen eller andres bruk av elektroniske hjelpemidler (PC, telefon eller lignende) mens konkurransen pågår. Dette vil være et brudd på konkurransereglene (13.2.2 og 13.2.3) og medføre diskvalifikasjon av løper.
Det er ikke tillatt å ha nye eller gamle kart i bruk på arenaen mens konkurransene pågår.

 

Start
Alle løpere må nullstille sin elektroniske EMIT stemplingsbrikke på en 0-enhet før de går inn i startfeltet. Løpere som ikke nullstiller brikken sin vil bli diskvalifisert.
Det er fellesstart for alle klasser. Starten foregår på nordre del av arenaen. Kartene er merket med løperens startnummer (også klassene D/H10, D/H11-12 og N Åpen). Løperen er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Løperne skal følge merket løype i ca. 350m til startpunkt.

 

Oppvarming

Oppvarming kan kun skje ved og rundt arenaen og parkering.

 

Gafling/kartbytte
Det er ikke gafling i N Åpen, D/H10, D/H11-12, D/H13-14, D/H ÅpenB, D65- og eldre samt H75- og eldre.
I klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 løpes først gaflede sløyfer med kartbytte for hver sløyfe. H 21- løper tre sløyfer + en lengre fellessløyfe. D21, D/H17-18 og D/H19-20 løper to sløyfer + en fellessløyfe.
D/H21- har alle sine nye kart tredd på pinne, mens D/H17-18 og D/H19-20 tar selv nye sløyfekartet oppslått på bordgjerde, mens sistesløyfen ligger i en eske på enden av kartbytteområdet. Alle klasser er tydelig merket med skilt ved inngangen til kartbytte. Løperne er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Kartbyttet foregår på arena. Etter løpets slutt deles sløyfekartene ut på arena ca. kl. 13.
I øvrige klasser er det innlagt spredning ved bruk av sommerfuglmetoden.

Væskestasjoner
For klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 er det væskestasjoner i forbindelse med kartbytte samt ute i terrenget. Langing av egen drikke til løperne kan gjøres ved passering av arena i forbindelse med kartbytte.
Klassene NÅpen, D/H-10 og D/H11-12 har ikke væskepost. For alle andre klasser er det væskestasjon på poster ute i terrenget. Væskeposter er markert med et drikkebegersymbol i postbeskrivelsen.

Klasser

Væske (etter km)

H80-, H85-, D75-, D80-, D85-

2,1

H75-, D65-, D70-

2,8

D13-14, H13-14

4,3

D ÅpenB, H ÅpenB 2,0

H70, D55, D60, D Åpen

6,3

D15-16, D45-, D50-, H Åpen, H65-

6,2

H15-16, H55-, H60-, D35-, D40

5,3 - 7,5 

H45-, H50-

6,6 - 8,8

H35-, H40-

6,6 - 8,8

D17-18

3,3 - 6,6 - 9,3 - 11,4

D19-20

3,3 - 6,6 - 10,2 - 12,3

D21-

3,3 - 6,6 - 9,3 - 11,4

H17-18

3,3 - 6,6 - 11,8 - 14,4

H19-20

3,3 - 6,6  - 11,8 - 14,0 - 15,6

H21-

3,3 - 6,6 - 9,9 - 15,1 - 17,6 - 19,7

 

Forbudte områder

Det er ikke tillatt å løpe på eller over tomtemark, markert med olivengrønt.
Dyrket mark som er rødskravert er ikke tillatt å løpe på. Noen steder er rødskraveringen trukket litt inn langs jordekanten – her er det tillatt med kantløping. Kantløping er kun tillatt der rød skravering er trukket litt vekk fra jordekanten (se eksempel under):

pm forbudt200

 

Poster rundt arena
Det er mange poster i nærhet til arena, med bl.a. 3 sisteposter. Sjekk koder!

Elite har i tillegg en publikumspost for siste-runden.

 

Mål
Etter å ha passert mållinjen skal alle løpere i de ordinære Blodslitklassene stemple på målpost.
Løpere i klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 har eget mål og tiden registreres elektronisk ved passering av mållinjen.

 

Siste målgang/passering
Siste målgang er kl.15.30. Løpere som forstår at de ikke når i mål innen denne tid, plikter å bryte løpet, begi seg til arena og melde at de er inne. Løpere som ikke har passert siste kartbytte før kl. 14.00, vil ikke få utdelt nytt kart.
Ledsagere må ikke løpe gjennom mål.

 

Sanitet
Blodslitet har eget sanitets-telt med lege og sykepleiere sentralt på Arena.


Klagefrist
Klagefrist på 15min etter oppheng av siste liste i klassen.

Brutte løp
Løpere som har brutt løpet, skal gi beskjed på løpskontoret

Åpen klasse
Det er anledning til å melde seg på i D/H/N Åpen, D/H Åpen B, D/H10 og D/H11-12 fram til 1 time før start. Påmelding på løpskontoret.

Dusj/ toaletter
Dusj for damer innendørs, dusj herrer utendørs, se arenakart.
Toaletter både inne og ute, se arenakart.

Lagstelt og vimpler
Lagstelt anbringes i markert område for dette (se arenakart). Vi ber om at vimpler/flagg ikke henges langs oppløpet, da dette skjermer for sikten.

Viltrapport
Viltobservasjoner skal rapporteres til løpskontoret.

Premieutdeling
Antall premier ihht. NOFs reglement.
Premieutdeling med opprop fra 1-6 plass (avhengig av antall deltakere ) for klassene H/D 13-14 opp til og med H/D 21 E. Hentepremier fra 7.plass og utover. Øvrige klasser kun hentepremier fra premieteltet.
Premier blir ikke ettersendt.

Kr. 6000,- til vinneren i både D- og H-21 for årets løp.

I år er det finale i Ragnar Weums ærespris i D/H21- for 2017-2019, med Kr. 30 000,- til vinneren etter 3 år. 

Merke for antall fullførte Blodslitet
Pins som er spesielt utformet, tildeles løpere som har gjennomført løp 1, 5 og deretter hver femte gang. Deltakere som ønsker pins av lavere årsklasse enn den utdelte, kan få kjøpt denne/disse for 25 kr pr. stk.

 

Barnepark
Barnepark i barnehage med tilsyn finnes i tilknytning til arena. Ikke barn under 2 år.

 

Jury


Kontrollør

Hans Huseby, SOL

 

Runes O-utstyr og FSK-salgstelt 

Runes O-utstyr stiller med salg av O- og sports-utstyr, klær og sko. Se også https://www.outstyr.no/

FSK har stort salgs-telt med kaffe, brus, kaker, lapskaus, pølser, hamburgere med salat.
VIPPS - Blodslitet (#125533).

 

Gjenglemte ting
Glemmer du igjen eller mister noe kan det meldes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VIPPS, søk på "Blodslitet" (#125533):

vipps2018 400