OBS! Fremskyndet til 1530 (fra 16), grunnet hensynet til deltakere som skal fly hjem.

Sjekk her; Alle 15-16 åringer er invitert (av Nydalen) til sosial samling etter Blodslitet, på Sarpsborg Bowling.

Blodslitet er sesongavslutning for de fleste og det er en fin anledning til å gjøre noe sosialt
etter løpet!

Nydalen (Maiken) ønsker å samle alle jenter og gutter i 15-16 års-klassen til Pizza og Bowling!

Påmelding (innen 12.okt.), og mer informasjon på Eventor her...

Innbydelsen i bildet under, eller last ned .pdf her...

Blodslitet har lang tradisjon i å arrangere sosiale sammenkomster etter løpet, og støtter slike initiativer for sesongavslutning spesielt. Vi har iår ikke selv noe sosialt arrangement, så hvis flere ønsker å dra igang tilsvarende, vil vi bidra til å formidle dette!

DH15 16sosialt ver2 700