Terrengsperring for Blodslitet 2015 er kartet Veum, og også NV del av Høydal.

Terrenget er sperret for trening og ferdsel for de som skal løpe Blodslitet 17.oktober 2015.

Oversikts-kart over sperret terreng:

sperret veum2015

 

Hele Veum-kartet er sperret (bortsett fra SV del rundt Skihytta):

kartet veum2015 555

 

NV del av Høydal er sperret (delen som også er på Veum-kartet):

hoydal sperret2015 555