Terrenget for Blodslitet 2015 er et av Fredrikstads fineste O-terreng. Det er et stort kart med mye skog og lite "berg i dagen". Her er det for det meste åpen, fin gran-skog, med innslag av furu-koller, men også noen tettere partier. Noen stier, veier, hogstfelt og jorder stykker opp terrenget noe, men dette påvirker ikke løypene i noen stor grad.

terrengw 700

3 bilder fra terrenget, tatt i februar 2015.

terreng1 700

 

terreng2 700

 

terreng3 700