Nytegnet kart til Blodslitet - som vanlig. Synfaring var ferdig i august, og Lars Ole Klavestad har nå satt sammen hele Fredrikstadmarka i ett kart. Utsnittet Veum (1:15000), og Horgen (1:10000 og 1:7500) benyttes for Blodslitet 2015.

Samme kart ble også benyttet i 2006, men da i en annen del av det store terrenget.

Her får dere 3 smakebiter av hva som møter dere lørdag 17.oktober.

 Kartutsnitt1 200 Kartutsnitt2 200  Kartutsnitt3 200