Med videokamera på sistepost for øvrige klasser (ikke elite), fikk vi med oss nesten alle de tøffe Blodsliterne. Da er det bare å spole ivei, og finne seg selv, konkurrenter, venner og kjente. (Først 2 fellesstarter, så flytter kamera til siste-post.)

Velkommen tilbake til Blodslitet i 2016!