Kriterier for Ragnar Weums ærespris:  norges

Vinneren er den som får flest plasspoeng totalt i H21 og D21 over de tre oppgitte år!

Poengene fordeles som følger:
H21: 1.plass: 30 poeng, 2. plass 27 poeng, 3. plass 25 poeng, 4. plass 23 poeng, 5. plass 21 poeng, 6.plass: 20 poeng og derfra ned til 1 poeng for 25. plass

D21: 1. plass: 25 poeng, 2. plass 22 poeng, 3. plass 20 poeng, 4. plass 19 poeng og derfra ned til 1 poeng for 1 poeng for 22. plass.

Dersom to eller flere løpere står med lik poengsum etter de 3 årene:

Den løperen som har flest 1. plasser vinner. Dersom ingen av dem har slik plassering eller begge(alle) står likt er det løperen med flest 2. plasser som vinner. I denne andre seleksjon er det kun de som har likt antall førsteplasser som deltar. Slik fortsetter det også med 3.plassene.
Dersom løperne fremdeles står likt summeres samlet løpstid for de tre løpene, den vinner som har lavest summert løpstid.
Dersom løperne fremdeles står likt deles premiesummen likt mellom løperne.


Criteria for the Honorary price of Ragnar Weum in Blodslitet:  greatbritains

The winner will be the runner that get the highest score over the three given years.

The score system will be as follows:
M21: No 1: 30 points, No. 2: 27 points, No. 3: 25 points, No. 4 23 points, No. 5: 21 points, No. 6: 20 points, following to 1 point for No. 25.

W21: No. 1: 25 points, No. 2: 22 points, No. 3: 20 points, No 4: 19 points, following to 1 point for No 22.