GpsOrientering Instruksjoner for Blodslitet 2014

Dette trenger du gjøre for å komme i gang med GpsOrientering (se også QR-kode lenger ned)

  1. Installer app: «PDF Maps» fra «Avenza Systems Inc»
  2. Importer kart: Start opp «PDF Maps». Gå til Maps, klikk på + tegnet opp til høyre. Under «From the Web» skriv inn følgende adresse: fsk.no/gps.tif

Nå er du klar!

Noen tips som kan være nyttig:


  • GPS: Sjekk at du har slått på GPS på din enhet.
  • Skjerm: Skjermen slår seg av ved inaktivitet, noe som kan være irriterende. Slå av dette eller sett et høyt tidsintervall i Innstillinger på din enhet.
  • Kompass-modus: Ved å klikke to ganger på GPS-ikonet får du kompass-modues. Da vises et kompass og karter roterer når du beveger enheten. Trykk på GPS-ikonet en gang til for å gå ut av kompass-modus.
  • Batteri: GPS benytter ganske mye batteri, sørg for å ha en fullladet enhet.
  • Tracking: Velg «Record GPS Tracks» før du starter. Da vil det markeres i kartet hvor du har beveget deg, og du kan f.eks se tilbakelagt lengde . Du kan også eksportere trackingen i ulike format, for å hente den inn i andre program.

God tur og lykke til!

QR:

qr pdfmaps android

qr pdfmaps apple