Terrengsperring for Blodslitet 2014 er Østsidenmarka, med kartet Laverød.

Terrenget er sperret for trening og ferdsel for de som skal løpe Blodslitet 18.oktober 2014.

Link til større bilde her...