Velkommen til det 54. Blodslitet! 

PM 2022

 

Frammøte og parkering

Arena Tomb videregående skole. Den ligger 4 km fra Råde tog-stasjon, og 7 km fra E6 avkjøring (nr 11) Råde. Det vil være merket fra E6 avkjøring 11 ved Råde.

Link til kart her...

Parkering ved arena. Parkeringsavgift kr. 50,-, Vipps - Blodslitet (#125533), velg Parkering.

 

Kart

Tomb.
Målestokk 1:10000 og 1:7500. Ekv. 5m
Utgitt 2022.
Synfart av Håvard Lucasen.

 

Terreng

Terrenget er et variert skogsterreng med middels kupering. Ikke benyttet siden 1993.
Enkelte partier er detaljrike, mens andre er flatere og mer diffuse.

Som vanlig med koller og rygger bestående av furuskog, og med større bar- og løvskog mellom høydene.
Terrengpartiene er oppdelt av noen større stier. Ny og gammel hogst forekommer.


Klasser, starttider, løyper, målestokk

Se tabell for klasser, løypelengder, niva, målestokk her...

Se starttider for fellesstart hver klasse her...

 

Startnummer
Alle løpere skal løpe med startnummer. Startnummer ligger i lagsposen. Ta med sikkerhetsnåler selv, vi tenker gjenbruk her (vi har noen ekstra i løpskontoret).

Lagsposer og Emit
I lagsposen ligger det startnummer, backuplapper, bestilte leiebrikker emit, og kart til D/H9-10, D/H11-12, N Åpen, N2 åpen 10-16, N2 åpen 17, og C åpen 10-16.
Alle må kontrollere at det løpes med riktig brikkenummer i forhold til nummeret oppgitt i startlista. Ved feil må det gis beskjed til løpskontoret før start (endring av brikkenr. mot en avgift på kr. 50,-).
Ekstra backuplapper finnes på løpskontoret.
Leiebrikker leveres tilbake ved målgang. Hvis brikker ødelegges eller ikke leveres tilbake, vil løperens klubb bli fakturert kostnaden for ny brikke.

Kartene som ligger i lagsposen er kun kopier. Dere får nye og preparerte kart på starten. Disse er nummererte slik at vi med sikkerhet vet hvem som starter.

(Elite benytter IKKE emit-tag iår).

 

Resultater:
Vi har Live-senter, med live målgang for alle klasser. Se link på hjemmesiden, og eventor. 

 

GPS, live og Livelox:
I klassene D/H15-16, D/H17-20 og D/H21 skal enkelte utvalgte deltakere løpe med GPS. Aktuelle løpere vil bli publisert på www.blodslitet.no fredag 21. oktober.
GPS-enheter deles ut i telt ved startområdet fra ca. 15 min. før aktuell klassestart. GPS-vester bør hentes tidligere for å unngå stress og kø. Løpere må gjerne benytte egne GPS-vester, men det lånes også ut vester til de som trenger det. GPS-lommen må ligge høyt på ryggen og være mulig å lukke over GPS-enheten. Det blir live-tracking på nett av GPS-klassene.

Alle klasser blir lagt ut på Livelox etter løpet, og vi oppfordrer alle til å både benytte og nyte dette i etterkant. Husk gps-klokke!  

 

Fair Play:
Arrangøren viser til NOFs konkurranseregler, punkt 13.2 vedrørende sportslig opptreden.

 

Start
Alle løpere må nullstille sin elektroniske EMIT stemplingsbrikke på en 0-enhet før de går inn i startfeltet. Løpere som ikke nullstiller brikken sin vil bli diskvalifisert.
Det er fellesstart for alle klasser. Starten foregår øst for arenaen. Kartene er merket med løperens startnummer, gjelder alle klasser. Løperen er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Løperne skal følge merket løype i ca. 450 m til startpunkt.

OBS: Ny starttid for både D og H15-16 (litt tidligere) ift. tidligere år!

Se starttider for fellesstart hver klasse her...

  

Oppvarming

Oppvarming kan kun skje ved og rundt arenaen og parkering. Skogen er forbudt område før start.

 

Gafling/kartbytte
Det er ikke gafling i N-, B- og C-løyper, eller i D65- og eldre samt H75- og eldre.

I øvrige klasser er det innlagt spredning ved bruk av sommerfuglmetoden.

Elite: H21, D21, D/H17-20 løper to sløyfer + en fellessløyfe. OBS - merk endring for H21.
Alle klasser er tydelig merket med skilt ved inngangen til kartbytte. Løperne er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Kartbyttet foregår på arena. Etter løpets slutt deles sløyfekartene ut på arena ca. kl. 13.

 

Væskestasjoner

For løyper lengre enn 6,5 km (pluss H80/H85/D75/D80/D85, og B-åpen10-16,B-åpen17-) er det væskestasjoner ute i terrenget. Væskeposter er markert med et drikkebegersymbol på kartet.

Væskestasjon etter målgang i alle klasser.

For klassene D/H21- og D/H17-20 er det i tillegg væskestasjon i forbindelse med kartbytte, og passering av arena. Langing av egen drikke til løperne kan gjøres i området ved denne væskestasjonen.

Forbudte områder
 

Det er ikke tillatt å løpe på eller over tomtemark, markert med olivengrønt.
Dyrket mark som er rød-skravert er ikke tillatt å løpe over, men kant-løping er tillatt. Dvs. at jorder som IKKE er rød-skraverte er tillatt å løpe på/over.

Det finnes noen plantefelt som er markert som forbudt område!

Se merknader for kart-utsnitt under:

 

kart arena pass

Passasjer ut og inn av Tomb parken samt merkede
ikke passerbare linjer i terrenget. Det er tillatt å
løpe på veiene som går gjennom olivengrønt
i skoleområdet.

OBS: passasje-symbolene har ikke kommet med
på løpskartene, men gjerdene er passerbare der
de ikke er snitslet.

kart jorde langs

Kantløing tillatt langs skraverte jorder.
Her et eksempel på skravert jorde, med 
tillatt kantløping.

 

Poster
Det er mange poster i skogen. Sjekk koder!

 

Mål
Etter å ha passert mållinjen skal alle løpere stemple på målpost.

Gjelder også elite, som ikke har trådløs målgang iår.

 

Siste målgang/passering
Siste målgang er kl.15.30. Løpere som forstår at de ikke når i mål innen denne tid, plikter å bryte løpet, begi seg til arena og melde at de er inne. Løpere som ikke har passert siste kartbytte før kl. 14.00, vil ikke få utdelt nytt kart.
Ledsagere må ikke løpe gjennom mål.

 

Sanitet
Blodslitet har eget sanitets-telt med lege og sykepleiere sentralt på Arena.


Klagefrist
Klagefrist på 15min etter at siste løper i klassen er i mål.

Brutte løp
Løpere som har brutt løpet, skal gi beskjed til løpskontoret, eller mål.

Åpen klasse
Det er anledning til å melde seg på i D/H/N Åpen, C-åpen 10-16, C-åpen 17-, B-åpen 10-16, B-åpen 17-, D/H9-10 og D/H11-12 fram til 1 time før første start. Påmelding på løpskontoret.

Toaletter
Toaletter finnes på arena.

Dusj

Det blir innendørs dusj i hallen nærmest arenaen. Ta av piggsko ute, og ikke bruk så mye varmt-vann, det kommer mange etter deg.

Lagstelt og vimpler
Lagstelt anbringes i markert område for dette.

Viltrapport
Viltobservasjoner skal rapporteres til løpskontoret.

Premieutdeling
Antall premier ihht. NOFs reglement.
Premieutdeling med opprop fra 1-6 plass (avhengig av antall deltakere ) for klassene H/D 13-14 opp til og med H/D 21 E. Hentepremier fra 7.plass og utover. Øvrige klasser kun hentepremier fra premieteltet.
Premier blir ikke ettersendt.

 

Merke for antall fullførte Blodslitet
Pins som er spesielt utformet, tildeles løpere som har gjennomført løp 1, 5 og deretter hver femte gang. Deltakere som ønsker pins av lavere årsklasse enn den utdelte, kan få kjøpt denne/disse for 25 kr pr. stk.

 

Betaling

Utenlandske klubber/løpere og løpere uten klubbtilhørighet skal betale løpsavgift og evt. brikkeleie på forhånd, senest ved henting av lagsposen. Det kan betales med kort. Dersom innbetaling er gjort tett opp mot løpsdagen må kvittering for betaling medbringes.
Norske klubber blir fakturert for løpsavgift og leiebrikker i ettertid.
Brikkeendring koster kr 50, og betales på løpsdagen, både av utenlandske og norske løpere. Det kan betales med VIPPS eller kort.. 

 

Jury


Kontrollør

Dag Brenås, Varteig

 

4allsport, Runes O-utstyr og FSK-salgstelt 

Runes O-utstyr  https://www.outstyr.no/ og

4allsport https://www.4allsport.com/

stiller begge med salg av O- og sports-utstyr, klær og sko. Besøk gjerne ders web-butikker også.

FSK har kiosk med servering av kaker, nystekte vafler, bananer, varm og kald drikke. I tillegg blir det grill hvor vi tilbyr hamburgere og pølser. All betaling skjer i år med VIPPS eller bankkort. Det blir ikke mulig å betale med kontanter.
VIPPS - Blodslitet (#125533).

 

Bondegården
Like NØ (1,3 km) for Arena-området, ligger "Bondegården". Der har de Gårdsbutikk, Kunst, naturprodukter, fjøskafe, dyr og trivelig gårdsmiljø. Åpningstider: Lørdag og Søndag. kl.12-16. Blodslitere med publikum er spesielt velkomne denne helgen.
www.bondegaarden.no

 

Gjenglemte ting
Glemmer du igjen eller mister noe kan det meldes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VIPPS, søk på "Blodslitet" (#125533):