Oversikt over Klasser, Løyper, målestokk og nivå på Blodslitet 2021. MERK - at elite har 1:10000
(løypelengdene kan justeres noe fram mot løpet)

 

Elite

Løype

Målestokk

Nivå

D17-18E

13,2 km

1:10000

A

D19-20E

14,2 km

1:10000

A

D21-E

15,8 km

1:10000

A

H17-18E

15,1 km

1:10000

A

H19-20E

16,5 km

1:10000

A

H21-E

24,1 km

1:10000

A

 

Blodslitet øvrige Klasser

Løype

Målestokk

Nivå

N Åpen

3,6 km

1:10000

N1

H9-10, D9-10, N2 åpen 10-16, N2 åpen 17-

3,8 km

1:10000

N2

H11-12, D11-12

3,9 km

1:10000

C

H80, H85, D75, D80, D85 4,3 km 1:7500 A

C åpen 10-16, C åpen 17-

4,4 km

1:10000

C

B åpen 10-16, B åpen 17- 4,7 km 1:10000 B
H75, D65, D70 5,7 km 1:7500 A

H13-14, D13-14

6,3 km

1:10000

B

D60, H70, D55 8,2 km 1:7500 A
D Åpen 8,9 km 1:10000 A

D15-16, D45, D50

8,9 km

1:10000

A

H65 8,9 km 1:7500 A
H Åpen 9,7 km 1:10000 A

H15-16, D35, D40

10,6 km

1:10000

A

H55, H60 10,6 km 1:7500 A
H45, H50 11,2 km 1:10000 A
H35, H40 12,7 km 1:10000 A